Quick Contact

Business Development Supervisor

Trần Ngọc Quyển

Experience & Activities

Với 8 năm kinh nghiệm vị trí Nhân sự, chuyên nghiệp trong việc tư vấn tuyển dụng cho khách hàng, đồng hành cùng họ trong quá trình xây dựng đội ngũ lý tưởng.

  • Trải qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng, tìm kiếm và chọn lựa những vị trí nhân sự cao cấp, cùng với việc triển khai chương trình đào tạo kế thừa và lập lộ trình phát triển nghề nghiệp để xây dựng đội ngũ mạnh mẽ.
  • Là một người tư duy chiến lược, có khả năng lãnh đạo đổi mới và thuyết phục, luôn tìm cách đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và các bên liên quan.
  • Tích luỹ nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai các dịch vụ tư vấn Nhân sự, đánh giá cho các tập đoàn lớn, đa quốc gia và doanh nghiệp vừa và nhỏ.