he-sinh-thai-giai-phap-nang-luc-so-Skale-gt

Quick Contact

Giám Đốc Tư Vấn & Phát triển Tổ chức

Nguyễn Tuyết Minh

17 năm kinh nghiệm ở các vị trí Cố vấn nhân sự cấp cao về hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho nhiều doanh nghiệp đa dạng ngành: sản xuất, thương mại, dịch vụ, ngân hàng ….

Professional Skills

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Experience & Activities