GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Quán Hưng

Lãnh đạo phụ trách hoạt động và phân tích kinh doanh hàng ngày. Ông có kinh nghiệm 10 năm thành công trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị cho các nền tảng trực tuyến, có Chứng chỉ về Phần mềm Ứng dụng và bằng Cử nhân Ngân hàng.

Professional Skills

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Experience & Activities