LEAD DEVELOPER

Nguyễn Hương Thu

Với vị trí Trưởng nhóm phát triển tại SKALE, tôi sử dụng các công nghệ tiên tiến và tận dụng chuyên môn của mình trong lĩnh vực Nhân sự để thúc đẩy việc phát triển các giải pháp tiên tiến, đảm bảo tính đổi mới cho khách hàng của chúng tôi.

Experience & Activities

Lead Developer tại EgoHitek JSC (2021 – Hiện tại)

  • Dẫn dắt nhóm nhỏ xử lý 3+ sản phẩm của công ty
  • Giảm 70% chi phí hoạt động của các sản phẩm
  • Hỗ trợ kiến trúc cho việc xây dựng các ứng dụng mới (React, NextJS, NestJS, Cognito, MongoDB)
  • Chuyển hệ thống hiện tại lên AWS cloud

Software Engineer tại CVReferral JSC (Tháng 1 năm 2020 – Tháng 3 năm 2021)

  • Frontend (React, Redux, AntDesign, PHP)
  • Phân tích vấn đề, sửa lỗi và phát triển tính năng mới
  • Xây dựng các công cụ mới giúp chỉnh sửa thông tin ứng viên

Software Engineer tại Elca Informatique SA (Tháng 8 năm 2017 – Tháng 12 năm 2019)

  • Backend: tập trung vào việc cải thiện và phát triển tính năng mới trên sản phẩm hiện có. (Java, Spring MVC, Hibernate, JS, HTML/CSS).
  • Frontend React: tập trung vào sửa lỗi trên sản phẩm hiện có.