Quick Contact

Operation Manager

Lê Thị Hoa Mỹ

15 năm kinh nghiệm trong ngành Quản trị nhân sự và ở các vị trí chuyên gia tư vấn về hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho nhiều doanh nghiệp đa dạng ngành: sản xuất, thương mại, dịch vụ, ngân hàng …

Experience & Activities

Operation Manager tại SKALE Digital HR Solutions (Tháng 1 năm 2023 – Hiện tại)

  • Quản lý hoạt động vận hành của SKALE Human Capital, bao gồm quản lý nhân sự, tài chính và các quy trình nội bộ.
  • Đảm bảo rằng các quy trình HR được thực hiện một cách hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Lập kế hoạch và triển khai các chính sách và tiêu chuẩn HR mới.

Operation Manager – Consulting Organization Development tại Le & Associates (Tháng 3 năm 2017 – Tháng 12 năm 2022)

  • Định hình và quản lý chiến lược phát triển tổ chức và tư vấn cho các doanh nghiệp khách hàng.
  • Xây dựng và triển khai các kế hoạch tư vấn để tối ưu hóa hiệu suất tổ chức.
  • Đảm bảo rằng các dự án tư vấn được triển khai đúng tiến độ và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.
  • Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự tư vấn.

Consulting Supervisor tại Le & Associates (Tháng 9 năm 2015 – Tháng 3 năm 2017)

  • Giám sát và hỗ trợ các hoạt động tư vấn hàng ngày của nhóm.
  • Đảm bảo rằng các dự án tư vấn được thực hiện đúng quy trình và đáp ứng được tiêu chí chất lượng của công ty.

Consulting Assistant tại Le & Associates (Tháng 10 năm 2012 – Tháng 8 năm 2015)

  • Hỗ trợ các hoạt động tư vấn hàng ngày bằng cách thu thập dữ liệu, chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ trong việc lập kế hoạch dự án.
  • Hỗ trợ quản lý dự án bằng cách duy trì lịch trình và giao tiếp với các bên liên quan.

C&B Executive tại Le & Associates (Tháng 11 năm 2009 – Tháng 9 năm 2012)

  • Thực hiện và quản lý các chương trình và chính sách về tiền lương và phúc lợi.
  • Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thiết lập và duy trì hệ thống tiền lương và phúc lợi.
  • Hỗ trợ trong việc thực hiện các dự án và nghiên cứu về tiền lương và phúc lợi.