Quick Contact

PRODUCT MANAGER

Lê Thành Hưng

Tin tưởng vào tầm quan trọng của Nhân lực số, tôi hướng đến một viễn cảnh tươi sáng với các giải pháp mà SKALE mang đến thị trường và các doanh nghiệp. Sẵn lòng đóng góp vào việc hình thành diện mạo mới của lĩnh vực này và xây dựng những giải pháp tiên tiến để phát triển cùng đội ngũ tại SKALE.

Experience & Activities

Với động lực và niềm đam mê sâu sắc về nâng cao trải nghiệm người dùng, tôi đặt mục tiêu mang đến cho đối tác những giải pháp hiệu quả và giải quyết các vấn đề cốt lõi.

Kết hợp giữa kiến thức chuyên môn từ các chương trình Thạc sỹ về Kinh tế Phát triển và Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp cùng với kinh nghiệm phân tích hệ thống doanh nghiệp và triển khai dự án trong các lĩnh vực Nhân sự, Tài chính, Giáo dục, và Hỗ trợ xã hội trong nhiều năm đã xây dựng cho tôi một nền tảng vững chắc trong quá trình xây dựng các Sản phẩm và giải pháp.

Product Manager tại SKALE Digital HR Solutions (Tháng 6 năm 2022 – Hiện tại)

  • Phát triển và truyền đạt tầm nhìn sản phẩm
  • Xây dựng chiến lược giá và vị trí sản phẩm hiệu quả.
  • Hợp tác chặt chẽ với các nhóm chức năng khác để sử dụng tài nguyên một cách tối ưu.
  • Dẫn dắt quá trình ra mắt sản phẩm thành công thông qua sự hợp tác.

Senior Business Analyst & Project Management Assistant tại Floware LLC (Tháng 11 năm 2021 – Tháng 6 năm 2022)

  • Phát triển mô tả chi tiết, tiêu chí chấp nhận và hướng dẫn cho các tính năng.
  • Hỗ trợ quản lý dự án, giám sát và giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ.
  • Chủ trì các cuộc họp Scrum và đề xuất tính năng quan trọng cho PO và PMI.
  • Hợp tác chặt chẽ với các nhóm chức năng khác để sử dụng tài nguyên một cách tối ưu.

Senior Product Owner tại MoMo (M_Service) (Tháng 8 năm 2021 – Tháng 11 năm 2021)

  • Tối ưu hóa sản phẩm hiện tại, xây dựng lộ trình sản phẩm và duy trì liên lạc liên tục giữa các bên liên quan.

Business Analyst tại NashTech (Tháng 5 năm 2021 – Tháng 8 năm 2021)

  • Phân tích yêu cầu kinh doanh và hệ thống cho Hệ thống Quản lý Học tập nổi tiếng ở Australia.

Business Analyst Team Lead tại CVreferral.com (Tháng 5 năm 2019 – Tháng 5 năm 2021)

  • Chịu trách nhiệm đầy đủ cho hai sản phẩm đã phát hành và dự án sắp tới, thực hiện nhiều nhiệm vụ từ tạo wireframe đến tổ chức hội thảo về Quản lý Hiệu suất.

Business Analyst Team Lead tại INTELIN CORP (Tháng 3 năm 2018 – Tháng 3 năm 2019)

  • Triển khai sản phẩm, tạo wireframe và duy trì chất lượng tài liệu.

Business Analyst tại NTEX JSC (Tháng 7 năm 2017 – Tháng 3 năm 2018)

  • Chuyển đổi ý tưởng khách hàng thành sản phẩm thực tế, đồng thời giữ vai trò Scrum Master để duy trì quá trình làm việc theo mô hình Scrum.