Quick Contact

Business Development Manager

Hồ Thanh Tĩnh

Experience & Activities

Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng giải pháp và triển khai phần mềm quản lý quy trình tuyển dụng ATS (Applicant Tracking System), phần mềm giới thiệu nội bộ Internal Eeferral và phần mềm Recognition.

  • Tham gia vào việc phát triển và triển khai các giải pháp ATS cho các doanh nghiệp, giúp họ tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, tạo các bộ lọc thông minh và tăng cường hiệu suất tuyển dụng.
  • Tham gia vào việc phát triển và triển khai phần mềm giới thiệu nội bộ, tạo cơ hội cho nhân viên nội bộ giới thiệu và giới thiệu những ứng viên tài năng, cùng với việc xây dựng một môi trường làm việc thúc đẩy sự hợp tác trong nội bộ.
  • Phần mềm Recognition (vinh danh nhân viên xuất sắc):
  • Phát triển và triển khai phần mềm recognition giúp doanh nghiệp vinh danh và tôn vinh nhân viên xuất sắc, từ đó thúc đẩy tinh thần làm việc, tạo động lực và xây dựng một môi trường làm việc tích cực.
  • Luôn mong muốn đem lại giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp, giúp họ xây dựng và gia tăng giá trị cốt lõi của họ thông qua các giải pháp và phần mềm liên quan đến quản lý nhân sự và tuyển dụng. Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa mục tiêu của họ và tạo ra sự khác biệt trong thị trường.